ICNP v ČR

 

Co je ICNP ? (International Classification of Nursing Practice - Mezinárodní klasifikace ošetřovatelské praxe)

Informace ICN (International Council of Nursing, Mezinárodní rada sester) o ICNP

Materiály z mezinárodní konference v říjnu 2000 v Praze

Česká beta-verze mezinárodní klasifikace ICNP®

 

Připomínky k obsahu a zpracování stránek uvítáme na adrese jan.vejvalka@lfmotol.cuni.cz.
Poslední aktualisace - prosinec 2001.