International Conference on ICNP / 3rd Telenurse Dissemination Meeting, Praha, October 26-28, 2000

Mezinárodní konference o ICNP / 3rd Telenurse Dissemination Meeting, Praha, 26.-28. října 2000

 

Individual presentations included in this CD-ROM collection are distributed exactly in the format and layout as they were submitted by their respective authors. To display them, you will need MS Word, PowerPoint and Excel - or the respective viewers. For your convenience, we downloaded the Windows 95/98/NT versions of the viewers and included them on this CD-ROM.

Jednotlivé presentace obsažené v tomto CD-ROM sborníku jsou distribuovány přesně ve formátu a úpravě, v jaké je zaslali jejich autoři. Pro jejich zobrazení budete potřebovat MS Word, PowerPoint a Excel - nebo příslušné prohlížeče. Pro usnadnění jsme pro Vás aktuální verze prohlížečů pro Windows 95/98/NT přidali na tento CD-ROM.

List of Participants - seznam účastníků

Presentations - presentace: 

Further information on ICNP ® by ICN: 

Další informace ICN (Mezinárodní rady sester) o ICNP ®:


Tri-lingual (Czech - Slovak - English) translation of ICNP-beta
Trojjazyčný (česko - slovensko - anglický) překlad ICNP-beta

A few pictures from the conference
Několik obrázků z konference


For further information concerning the Czech translation of ICNP, please cf. http://www.lf2.cuni.cz/projekty/ICNP .

Pro další informace o českém překladu ICNP viz http://www.lf2.cuni.cz/projekty/ICNP .

 

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Praha, 2000